Zadzwoń do nas 600 032 054

 

Szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów

 

Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy  placówką, świadczącą usługi z zakresu edukacji psychologiczno-pedagogicznej. Na rynku usług szkoleniowych  istniejemy od roku 2005. Wszystkie nasze szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów – praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.  

Głównym celem naszej działalności jest wspieranie kompetencji  wychowawczych i  terapeutycznych  specjalistów, a także rodziców, borykających się z problemowym zachowaniem dziecka, w tym dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

Szkolenia adresujemy do:

 • Nauczycieli szkół, przedszkoli
 • Specjalistów , pracujących z dzieckiem o zaburzonym rozwoju emocjonalnym i psychoruchowym 
 • Kadry opiekuńczo-wychowawczej,
 • Logopedów, terapeutów
 • Pracowników opieki społecznej, świetlic terapeutycznych i środowiskowych
 • Pracowników ośrodków kuratoryjnych
 • Pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • Terapeutów zajęciowych, animatorów kultury
 • Studentów psychologii, kierunków pedagogicznych lub pokrewnych
 • Osób bezrobotnych
 • Rodziców
 • Placówek i instytucji

 

Więcej o nas

 • CTEPP ANIMA istnieje na rynku usług szkoleniowych już 14 lat!
 • W ciągu tego czasu  przeszkoliliśmy  kilkaset szkół i placówek, w wielu mieliśmy przyjemność gościć kilka, a nawet kilkanaście razy.
 • Dokładnie w dziesiątą  rocznicę  funkcjonowania placówki nasza praca została poddana zewnętrznej ewaluacji kuratorium oświaty, w wyniku której zostaliśmy wysoko ocenieni zarówno przez naszych  klientów  jak i profesjonalnych  wizytatorów (więcej o ewaluacji )
 • Nauczyciele i wychowawcy w rozmowach z nami przyznają, że czują się dobrymi dydaktykami, posiadają rozległą wiedzę z zakresu nauczanego przedmiotu, wciąż jednak bywają bezradni wobec problemów , stwarzanych przez uczniów, a czasem też rodziców. Oczywistym jest, że to właśnie kompetencje psychologiczne wychowawcy, terapeuty, nauczyciela decydują o tym, czy dziecko z jego pracy odniesie korzyść.
 • Dlatego chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Lubimy wyzwania i wszystko, co trudne: nie boimy się trudnych pytań, dyskusji, emocji i rozmów o  problemach. Szkolimy z przyjemnością, przekazujemy wiedzę „żywą" opartą na praktyce szkolnej i terapeutycznej.
 • Wciąż rozwijamy się. Ucząc innych uczymy się także. Każde szkolenie to wymiana obustronna!
 • Naszą specjalnością są krótkie formy doskonalenia: warsztaty, kursy, szkolenia zespołów pracowniczych. Uważamy, że w ten sposób docieramy z naszym przekazem do szerokiego grona odbiorców, również do osób mniej zmotywowanych doskonaleniem w zakresie umiejętności psychospołecznych.
 • Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda się nam utrzymać standardy naszych usług i zaspokoić Państwa oczekiwania. O tym marzymy.

Magdalena Sakowska
i zespół NPDN ANIMA

Nasza oferta
 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Szkolenia dla wychowawców
 • Szkolenia dla pedagogów i psychologów
 • Szkolenia dla terapeutów zajęciowych
 • Szkolenia dla studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych
 • Szkolenia dla sektora pomocy społecznej
 • Warsztaty dla rodziców
 • Zajęcia dla uczniów i przedszkolaków

Czy wiesz, że .....

 • Prawie połowa studentów kierunków pedagogicznych, ankietowanych przez NIK w latach 2010-12 stwierdziła, że zajęcia psychologiczno-pedagogiczne nie przygotowują ich dostatecznie do rozwiązywania problemów wychowawczych, z jakimi przyjdzie im zetknąć się w szkole. (dane opublikowane w X 2012r)
 • Wyniki wielu badań empirycznych pozwalają na zaliczenie zawodu nauczyciela do „profesji o wysokim poziomie stresu". Badania porównawcze wykazały, że poziom stresu doświadczanego przez pedagogów ma podobne natężenie, jak stres występujący w takich grupach zawodowych, jak kontrolerzy lotów czy lekarze (Travers i Cooper, 1993). Korespondują z tymi wynikami badania szwedzkie, na podstawie których nauczyciele zaliczeni zostali do grup zawodowych o największym poziomie stresu, ze względu na występowanie w tej profesji 1/4 wszystkich najsilniejszych napięć psychicznych. Na problemy zdrowotne związane ze stresem, wskazuje duża potrzeba nauczycieli szukania pomocy psychologicznej. Z porad psychologicznych skorzystali niemal wszyscy chorzy z zaburzeniami głosu konsultowani w Centrum Profilaktyki i Leczenia Zaburzeń Głosu i Słuchu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, gdy zaoferowano im taką możliwość (Śliwińska-Kowalska i wsp., 2002). Co trzeci nauczyciel wyraża pogląd, że pomocy psychologicznej potrzebuje większość nauczycieli. (za: ekspertyza Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, pod kierunkiem prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, Łódź 2004 )
 • Dziesięć najbardziej rozchwytywanych zawodów w 2010r nie istniało jeszcze sześć lat wcześniej. Młodzież ucząca się dziś w szkołach w większości przypadków znajdzie zatrudnienie na stanowiskach, których jeszcze nie wymyślono! Zadaniem szkoły jest więc edukacja kładąca nacisk na budowanie relacji z otoczeniem oraz przygotowanie młodych ludzi do zmian, ustawicznego rozwoju i kształcenia się. (za Tomasz Kozłowski w Psychologia w szkole nr 3/2013).
 • Znakomity koszykarz Michael Jordan powiedział kiedyś tak: „W swojej karierze ponad 9000 razy nie trafiłem do kosza. Przegrałem prawie 300 meczów. 26 razy powierzano mi decydujące piłki, a ja chybiałem. W swoim życiu cały czas przegrywałem – i dlatego odniosłem sukces." O powodzeniu decydują zatem nie tyle zdolności i stopnie na świadectwie, ale to, w jakim stopniu nauczymy dzieci... radzenia sobie z porażkami.
 • W badaniach prowadzonych m.in. w San Francisco uczeni prześledzili osiągnięcia życiowe 856 chłopców i 672 dziewcząt uważanych w dzieciństwie za geniuszy (iloraz inteligencji powyżej 135 IQ). Jako dorośli nie różnili się oni niczym specjalnym od swych przeciętnych w dzieciństwie rówieśników (a pod uwagę wzięto okres od 1925r. do dziś!). Nie spełnili też pokładanych w nich nadziei absolwenci słynnej nowojorskiej Szkoły Huntera dla Zdolnych, w której przeciętny iloraz inteligencji wynosi 157 IQ. Kluczem do sukcesu okazują się zatem być predyspozycje pozaintelektualne: umiejętności psychospołeczne i cechy osobowości. (za: Łebecka K „Uczeń zdolny w szkole" Dyrektor Szkoły 2/2005)