Zadzwoń do nas 600 032 054

 

Szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów

 

Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy  placówką, świadczącą usługi z zakresu edukacji psychologiczno-pedagogicznej.

Jesteśmy zarejestrowaną niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli (numer w rejestrze 21/2009). Ważnym profilem naszej działalności jest edukacja psychologiczno-pedagogiczna.Na rynku usług szkoleniowych dla oświaty istniejemy od roku 2005. Wszystkie nasze szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów – praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.

 

Szkolenia adresujemy do tych nauczycieli, którzy:

 • Poszukują narzędzi do pracy z uczniami o zaburzonym rozwoju, sprawiającymi trudności wychowawcze, edukacyjne.
 • Poszukują ciekawych propozycji zajęć wychowawczych, terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka
 • Pragną wspierać postawy twórcze i kreatywność uczniów
 • Poszukują metod aktywnego nauczania, uwzględniających zróżnicowane potrzeby i możliwości uczniów

 

 

 

Więcej o nas

 CTEPP ANIMA istnieje na rynku usług szkoleniowych dla oświaty już 13 lat! W ciągu tego czasu  przeszkoliliśmy  kilkaset szkół i placówek, w wielu mieliśmy przyjemność gościć kilka, a nawet kilkanaście razy. Dokładnie w dziesiątą  rocznicę  funkcjonowania placówki nasza praca została poddana ewaluacji zewnętrznej, w wyniku której zostaliśmy wysoko ocenieni zarówno przez naszych  klientów  jak i profesjonalnych  wizytatorów (więcej o ewaluacji )

  Chociaż wydawałoby się, że kompetencje psychologiczne i wychowawcze nabywa się w sposób naturalny, w trakcie studiów pedagogicznych, okazuje że tak nie jest. Nauczyciele w rozmowach z nami przyznają, że czują się dobrymi dydaktykami, posiadają rozległą wiedzę z zakresu nauczanego przedmiotu, wciąż jednak bywają bezradni wobec problemów , stwarzanych przez uczniów, a czasem też rodziców. Oczywistym jest, że to właśnie kompetencje psychologiczne nauczyciela decydują o tym, czy stanie się on autorytetem dla swoich uczniów, czy będzie odnosił sukcesy dydaktyczne, a z pracy w szkole czerpał przyjemność i satysfakcję

Stąd przekonanie, że chcemy dzielić się wiedzą , którą posiadamy z tytułu kwalifikacji i doświadczenia. Lubimy wyzwania i wszystko, co trudne: nie boimy się trudnych pytań, dyskusji, emocji i rozmów o najbardziej palących problemach szkoły. Szkolimy z przyjemnością, przekazujemy wiedzę „żywą" opartą na praktyce szkolnej, a co najważniejsze ucząc innych sami rozwijamy się i uczymy – więc jest to dla nas korzyść obopólna.

Naszą specjalnością są krótkie formy doskonalenia: warsztaty, kursy, szkolenia rad pedagogicznych. Uważamy, że w ten sposób docieramy z naszym przekazem do szerokiego grona odbiorców, również do nauczycieli mniej zmotywowanych doskonaleniem w zakresie umiejętności psychospołecznych.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda się nam utrzymać standardy naszych usług i zaspokoić Państwa oczekiwania. O tym marzymy.

Magdalena Sakowska
i zespół NPDN ANIMA

Nasza oferta
 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Szkolenia dla wychowawców
 • Szkolenia dla pedagogów i psychologów
 • Szkolenia dla terapeutów zajęciowych
 • Szkolenia dla studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych
 • Szkolenia dla sektora pomocy społecznej
 • Warsztaty dla rodziców
 • Zajęcia dla uczniów i przedszkolaków

Czy wiesz, że .....

 • Prawie połowa studentów kierunków pedagogicznych, ankietowanych przez NIK w latach 2010-12 stwierdziła, że zajęcia psychologiczno-pedagogiczne nie przygotowują ich dostatecznie do rozwiązywania problemów wychowawczych, z jakimi przyjdzie im zetknąć się w szkole. (dane opublikowane w X 2012r)
 • Wyniki wielu badań empirycznych pozwalają na zaliczenie zawodu nauczyciela do „profesji o wysokim poziomie stresu". Badania porównawcze wykazały, że poziom stresu doświadczanego przez pedagogów ma podobne natężenie, jak stres występujący w takich grupach zawodowych, jak kontrolerzy lotów czy lekarze (Travers i Cooper, 1993). Korespondują z tymi wynikami badania szwedzkie, na podstawie których nauczyciele zaliczeni zostali do grup zawodowych o największym poziomie stresu, ze względu na występowanie w tej profesji 1/4 wszystkich najsilniejszych napięć psychicznych. Na problemy zdrowotne związane ze stresem, wskazuje duża potrzeba nauczycieli szukania pomocy psychologicznej. Z porad psychologicznych skorzystali niemal wszyscy chorzy z zaburzeniami głosu konsultowani w Centrum Profilaktyki i Leczenia Zaburzeń Głosu i Słuchu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, gdy zaoferowano im taką możliwość (Śliwińska-Kowalska i wsp., 2002). Co trzeci nauczyciel wyraża pogląd, że pomocy psychologicznej potrzebuje większość nauczycieli. (za: ekspertyza Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, pod kierunkiem prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej, Łódź 2004 )
 • Dziesięć najbardziej rozchwytywanych zawodów w 2010r nie istniało jeszcze sześć lat wcześniej. Młodzież ucząca się dziś w gimnazjach i liceach w większości przypadków znajdzie zatrudnienie na stanowiskach, których jeszcze nie wymyślono! Zadaniem szkoły jest więc edukacja kładąca nacisk na budowanie relacji z otoczeniem oraz przygotowanie młodych ludzi do zmian, ustawicznego rozwoju i kształcenia się. (za Tomasz Kozłowski w Psychologia w szkole nr 3/2013).
 • Znakomity koszykarz Michael Jordan powiedział kiedyś tak: „W swojej karierze ponad 9000 razy nie trafiłem do kosza. Przegrałem prawie 300 meczów. 26 razy powierzano mi decydujące piłki, a ja chybiałem. W swoim życiu cały czas przegrywałem – i dlatego odniosłem sukces." O powodzeniu decydują zatem nie tyle zdolności i stopnie na świadectwie, ale to, w jakim stopniu nauczymy dzieci... radzenia sobie z porażkami.
 • W badaniach prowadzonych m.in. w San Francisco uczeni prześledzili osiągnięcia życiowe 856 chłopców i 672 dziewcząt uważanych w dzieciństwie za geniuszy (iloraz inteligencji powyżej 135 IQ). Jako dorośli nie różnili się oni niczym specjalnym od swych przeciętnych w dzieciństwie rówieśników (a pod uwagę wzięto okres od 1925r. do dziś!). Nie spełnili też pokładanych w nich nadziei absolwenci słynnej nowojorskiej Szkoły Huntera dla Zdolnych, w której przeciętny iloraz inteligencji wynosi 157 IQ. Kluczem do sukcesu okazują się zatem być predyspozycje pozaintelektualne: umiejętności psychospołeczne i cechy osobowości. (za: Łebecka K „Uczeń zdolny w szkole" Dyrektor Szkoły 2/2005)