Aktualności  szkolenia ogolne

Nowości 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną, wzbogaconą ofertą szkoleń. Od nowego roku  proponujemy kilka nowości.  Szkołom i placówkom proponujemy udział w szkoleniach  na temat: "Używki-narkotyki, dopalacze". Szkolenia z tego cyklu są odpowiedzią na aktualne zagrożenia dzieci i młodzieży, jakimi są substancje psychoaktywne, po które sięgają  już coraz młodsze dzieci.  Cenne w proponowanych szkoleniach jest to, że można nimi objąć również rodziców i młodzież, a osobą prowadzącą jest funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, która posiada jednoczesnie doświadczenie w pracy z młodzieżą uzależnioną w Poradni ,,MONAR''. Zobacz: program  dla szkół ogólnodostępnych;  program dla szkół specjalnych;   program dla rodziców;   program dla uczniów.

 W odpowiedzi na zgłaszane przez nauczycieli  zapotrzebowanie na szkolenia  z zakresu wspierania ucznia z trudnościami edukacyjnymi , w szczególności indywidualizowania pracy dydaktycznej na lekcji  proponujemy dwa szkolenia. Kurs 25 godzinny na temat: Uczyć lepiej i skutecznie -indywidualizacja nauczania, motywowanie, metody aktywizujące" w ramach którego omówione zostaną sposoby pracy dydaktycznej z uczniami o zróżnicowanych możliwościach poznawczych i stylach uczenia. Kolejne nowe szkolenie z tej tematyki to 10 godzinny warsztat na temat: "Wspieranie ucznia  w trudnej sztuce czytania i pisania", w rmamach którego nauczyciele otrzymają propozycje ćwiczeń wspierających ucznia z trudnościami w nauce pisania i czytania. . Szkolenie poprowadzi pedagog specjalny i wieloletni doradca metodyczny. 

Z kolei uczestnikom indywidualnym proponujemy nowy kurs doskonalący na temat Rodzice w przedszkolu-roszczenia, problemy, trudności we współpracy. Szkolenie jest "bliźniaczą siostrą" kursu Rodzice w szkole, z tym, że poruszane są tam problemy specyficzne dla nauczycieli przedszkoli. Szkolenie prowadzi psycholog Joanna Sikora, która posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzicami uczniów ( i przedszkolaków). Nauczyciele szkół coraz częściej zgłaszają problemy dotyczące współpracy z rodzicami uczniów. Kurs  poprzez wiele ćwiczeń warsztatowych,  uczy, jak wypracować skuteczne sposoby współpracy z rodzicami, określanymi jako: agresywni, roszczeniowi, bierni, wycofani, odmawiający współpracy. Zobacz: program szkolenia

Oczywiście nadal kontynuujemy też kursy i szkolenia z poprzednich lat. Zapraszamy!

Raport z ewaluacji zewnętrznej

 NPDN Anima została poddana ewaluacji zewnętrznej, którą przeprowadził zespół wizytatorów Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu . Ewaluacja miała charakter problemowy. Badaniom poddano 4 obszary wymagań MEN wobec placówek doskonalenia nauczycieli.
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że we wszystkich badanych obszarach wizytatorzy ocenili naszą pracę na poziomie wysokim.
Cieszymy się z wysokiej oceny. Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim naszym klientom i partnerom za zaangażowanie i czas poświęcony na potrzeby procesu ewaluacji. Dziękujemy i obiecujemy dalszą pracę nad rozwojem oferty placówki.

Z raportem z ewaluacji zewnętrznej można się zapoznać na platformie SEO  http://www.npseo.pl/. Zapraszamy.

 

 

 


 

 

Napisz do nas

Jesteś zainteresowany szkoleniem - zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.

Zadzwoń do nas 600 032 054