Twoja lokalizacja: Szkolenia Informacje praktyczne

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie zgłoszenia:

  • za pomocą formularza zgłoszeniowego
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • pocztą tradycyjną na adres:

    Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno -
    Pedagogicznej ANIMA Magdalena Sakowska
    55-020 Mnichowice ul. Kasztanowa 5 

  • Zgłoszenia można też dokonywać drogą telefoniczną na numery:

600 032 054 (wszystkie szkolenia);

663 689 650 (szkolenia dla placówek, szkolenia dla rodziców)

697 299 464 (szkolenia plastyczne)

Wpłaty na konto: Bank Śląski oddz. Wrocław Nr konta: 11 1050 1575 1000 0090 3000 8131

 

Miejsce odbywania szkoleń: (siedziba Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli  NPDN ANIMA)

50-547 Wrocław, ul. Kamienna 99/101

 

 

INFORMACJA DLA:

ORGANIZATORÓW  SZKOLEŃ

W  PLACÓWKACH

1. Wpłaty za szkolenie powinny być dokonane w ciągu 14 dni po odbytym szkoleniu.
2.W przypadku szkolenia odbywającego się poza Wrocławiem (odległość 20 - 100 km) cena szkolenia zostaje powiększona o koszty dojazdu wg ryczałtu za samochód osobowy w kwocie:  1zł/km. W przypadku szkoleń, odbywających się w odległości większej niż 100km od Wrocławia - koszt dojazdu (i ewentualnego zakwaterowania) jest ustalany indywidualnie.
3.Grupa warsztatowa powinna liczyć nie więcej niż 25-30 osób.
4.Wykłady prowadzone są dla całych rad pedagogicznych,  bez ograniczenia liczby uczestników, pod warunkiem zapewnienia optymalnych warunków lokalowo - technicznych (nagłośnienie, odpowiednio duża sala wyposażona w projektor multimedialny).
5. Ceny szkoleń podane są przy opisie formy. Są one uzależnione od liczby uczestników, liczby godzin szkolenia oraz specjalnych wymagań w zakresie przygotowania materiałów i pomocy dydaktycznych.

6.Istnieje mozliwość negocjacji ceny i liczby godzin szkolenia
7.Na zakończenie dłuższych form kursowych wystawiamy stosowne zaświadczenie o odbyciu formy doskonalenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest udział w całości szkolenia. W przypadku krótszych form, wystawiamy zaświadczenie na prośbę zainteresowanych.
8.Programy warsztatów oraz materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi.

DLA  UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest okazanie dowodu wpłaty.

2. Wpisanie na listę uczestników nastąpi po dokonaniu wpłaty (przedpłaty) na konto i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z informacją o dacie dokonania przelewu.

3.W przypadku, gdy opłaty za szkolenie dokonuje szkoła istnieje możliwość zapłaty po skończonym szkoleniu. W takiej sytuacji należy przesłać potwierdzenie dokonania opłaty w wyznaczonym terminie, potwierdzone podpisem osoby reprezentującej placówkę.

4. O przyjęciu na każdą z form decyduje kolejność zgłoszeń (wpłat na konto).

5 .Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno-Pedagogicznej ANIMA zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia/kursu w przypadku zbyt małej liczby uczestników (z pełnym zwrotem wpłaty)

6. Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe (teczka z materiałami, skrypt, płyta CD).

7.Programy warsztatów oraz materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

8. Ceny szkoleń nie uwzględniają kosztów wyżywienia oraz noclegów.

9. Prosimy o wpisanie na przelewach, przekazach na jakie szkolenie przeznaczona jest wpłata. Rachunki, które Państwu będą wystawione mogą zawierać tylko dane dotyczące nabywcy (imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu firmy), jakie znajdują się na dokumencie wpłaty, dlatego bardzo prosimy o wykazanie szczególnej ostrożności i uważności przy wypełnianiu przelewów bankowych

10. Szkolenia odbywają się w siedzibie NPDN CENTRUM ANIMA, pod adresem:
50-547 Wrocław, ul. Kamienna 99/101 (na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 11)

 

Zadzwoń do nas 600 032 054