Twoja lokalizacja: Szkolenia Szkolenia dla placówek Dla przedszkoli Logorytmika

LOGORYTMIKA       Logorytmika Foto 1

– metoda wspomagająca rozwój motoryki, słuchu i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

PROGRAM SZKOLENIA

Cel szkolenia:

  • Nabycie umiejętności pracy technikami logorytmicznymi z grupą przedszkolną, klasą, w tym z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

Korzyści z udziału:

  • Nauczysz się stosować różne formy muzyki i ruchu do zajęć grupowych, tj. zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń zgodnych z założeniami metodycznymi logorytmiki,
  • Nauczysz się konstruować zajęcia logorytmiczne,
  • Poznasz dobór i zastosowanie instrumentarium do ćwiczeń logorytmicznych

Tematyka:

  • Założenia teoretyczne, cele, zadania logorytmiki.
  • Wpływ muzyki na rozwój dziecka, wczesna stymulacja muzyczna.
  • Zalecenia szczegółowe do pracy z dziećmi w normie rozwojowej oraz z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji językowej.
  • Prezentacja ćwiczeń i warsztaty praktyczne obejmujące poszczególne grupy ćwiczeń:

-z zakresu techniki ruchu,
-percepcyjno-ruchowe,
-rytmiczno-ruchowe,
-słowno-ruchowe,
-kształtowania prozodii mowy,
-praksji dłoni,
-koordynacji pracy artykulatorów.

INFORMACJE:
Informacje ogólne: Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych zajęć. Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla kilku placówek - na terenie placówki wskazanej przez organizatorów lub na terenie NPDN CENTRUM ANIMA .
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele szkół specjalnych, nauczyciele klas I-III, logopedzi, terapeuci oraz zainteresowani
Liczba godzin: 15
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Materiały: uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
Forma pracy: ćwiczenia praktyczne z elementami wykładu
Koszt: 3600,00
Prowadzenie:

Magdalena Paszkiewicz: surdologopeda, afazjolog oraz specjalista wczesnej logopedii klinicznej. Wieloletni logopeda w PP-P, szkole podstawowej i przedszkolu. Współtworzyła Poradnię Surdologopedyczną w przychodni specjalistycznej w Wałbrzychu, gdzie prowadziła terapię mowy oraz zajęcia z zakresu logorytmiki. Pracowała w ORATOR-ze gdzie prowadziła terapię mowy dzieci z wadą słuchu. Nauczyciel w Kolegium Nauczycielskim. Wykładowca na studiach podyplomowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Przez wiele lat prowadziła prywatną praktykę logopedyczną. Koordynator MPPL. Propagatorka idei profilaktyki logopedycznej. Współautorka wielu inicjatyw w środowisku oświatowym. W Centrum ANIMA prowadzi warsztaty z zakresu logorytmiki, profilaktyki logopedycznej.

Agnieszka Skorupińska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, logopeda. Od 23 lat czynny zawodowo nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Przez dziesięć lat pracowała w ORATOR-ze prowadząc grupowe zajęcia edukacyjne z dziećmi niesłyszącymi, oraz indywidualną terapię mowy. Od 2003 roku szkoliła nauczycieli i logopedów z zakresu logorytmiki dla DODN, WCDN oraz PODN w Oławie, gdzie przez blisko 2 lata prowadziła również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Współpracuje z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym będąc ich konsultantem z edukacji wczesnoszkolnej.

Wpłaty na konto:Bank Śląski oddz. Wrocław Nr konta: 11 1050 1575 1000 0090 3000 8131Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno – Pedagogicznej ANIMA Magdalena Sakowska   55-020 Mnichowice ul. Kasztanowa 5

Zgłoszenia, informacja: 600 032 054; 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Co to jest logorytmika:
Jest jedną z metod stosowaną w profilaktyce logopedycznej. Jest swoistą formą połączenia rytmiki i oddziaływań logopedycznych. Wykorzystuje bowiem możliwość stymulacji sfery słuchowej, słuchowo-ruchowej i ruchowej. Głównym jej celem jest stymulowanie rozwoju funkcji związanych z mową, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku. Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji uwagi, stymulują sprawniejsze myślenie.
Wskazane jest prowadzenie tych ćwiczeń ze wszystkimi dziećmi, w tym z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

Napisz do nas

Jesteś zainteresowany szkoleniem - zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.

Zadzwoń do nas 600 032 054