Twoja lokalizacja: Szkolenia Szkolenia indywidualne KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE I WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE I WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

kurs doskonalący dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

pobierz w wersji pdf

Nauczyciel nie może być dobrym dydaktykiem i wychowawcą, nie będąc po części psychologiem. Na codzienną pracę nauczyciela składa się bowiem konieczność sprostania trudnościom wychowawczym stwarzanym przez uczniów, doradzania, motywowania, pomagania. Często odbywa się to w warunkach utrudnionego kontaktu: gdy uczeń nie współpracuje, jest negatywnie nastawiony do szkoły i nauki, manipuluje i wciąga nauczyciela w psychologiczne gry, przeżywa trudności. Kurs, który proponujemy ma na celu rozwój nauczyciela w zakresie umiejętności psychospołecznych i wychowawczych, ze szczególnym naciskiem na tzw. psychologię kontaktu z uczniem.

PROGRAM SZKOLENIA:
Korzyści z udziału i zakres tematyki:

 • Uzyskasz wiedzę i narzędzia do pracy wychowawczej i dydaktycznej z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, takie jak: różne formy agresji, manipulacja i testowanie nauczyciela, łamanie norm, zaniedbywanie obowiązków, nadpobudliwość psychoruchowa
 • Otrzymasz instrukcje do pracy wychowawczej z uczniem o zaburzonym zachowaniu
 • Poznasz szeroki wachlarz gier psychologicznych inicjowanych przez uczniów.
 • Poznasz zasady komunikacji z uczniem w warunkach utrudnionego kontaktu
 • Rozwiniesz swoje kompetencje pedagogiczne i terapeutyczne (również rodzicielskie)
 • Dowiesz się jak skutecznie motywować uczniów do nauki i zmiany zachowania, uwzględniając ich zróżnicowane potrzeby i możliwości poznawcze.
 • Otrzymasz wiedzę, umiejętności oraz materiały edukacyjne umożliwiające wspieranie procesu samokształcenia się uczniów.
 • Dowiesz się jak reagować wobec ucznia w kryzysie, przeżywającego problemy emocjonalne.
 • Dowiesz się jak realizować z uczniami treści z zakresu edukacji psychologicznej oraz motywować ich do rozwoju osobistego
 • Dowiesz się jak być mądrym nauczycielem - autorytetem dla swoich uczniów
 • Otrzymasz wiedzę i umiejętności przydatne dla rozwoju własnego
 • Opanujesz umiejętności, przydatne również w rozwiązywaniu problemów z komunikacją z dorosłymi np. na płaszczyźnie rodzic – nauczyciel.
 • Otrzymasz bogate materiały szkoleniowe

Zakres tematyki:
Moduł 1: WARSZTAT O KOMUNIKACJI (psychologia kontaktu z uczniem, szczególnie w warunkach utrudnionego kontaktu : gdy uczeń nie współpracuje, stosuje bierny lub jawny opór, manipuluje i wciąga nauczyciela w psychologiczne gry;)
Moduł 2: WARSZTAT O MOTYWACJI (czynniki wpływające na motywację do nauki szkolnej, pułapki motywowania, czyli najczęściej popełniane błędy nauczycieli, specyficzne sposoby motywowania uczniów o zróżnicowanych stylach uczenia się i możliwościach poznawczych (m.in. uczniów z obniżonymi możliwościami w zakresie uczenia się, uczniów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z zaburzeniami emocjonalnymi, uczniów zdolnych)
Moduł 3: WARSZTAT O POMAGANIU (kompetencje nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom przeżywającym trudności adaptacyjne: uczniom z wysokim lękiem i obniżonym nastrojem, uczniom w kryzysie, z zaburzeniami odżywiania, zgłaszającym myśli suicydalne)
Moduł 4: WARSZTAT ROZWOJU OSOBISTEGO (rozwój osobisty uczestników w zakresie umiejętności psychospołecznych, rozumienia siebie i innych, osobowościowych uwarunkowań umiejętności interpersonalnych).

INFORMACJA O PROWADZĄCYCH:
Magdalena Sakowska: psycholog kliniczny, socjoterapeuta, ukończone szkolenia z terapii systemowej dziecka i rodziny . Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą tzw. trudną, z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego oraz z zaburzeniami zachowania. Autorka lub współautorka artykułów, poradników i opracowań metodycznych dla nauczycieli, w tym publikacji książkowej pt. „Obyś cudze dzieci wychowywał" (OWN Kielce). Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników oświaty z zakresu szeroko rozumianej tematyki psychologiczno-pedagogicznej. Współpracuje z publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli, powiatowymi centrami edukacyjnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, prowadzi zajęcia na kursach kwalifikacyjnych oligoferenopedagogiki, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Anna Golema Truskolaska: pedagog, specjalista ds. rodziny, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w rozwoju, ukończone szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin.
Więcej informacji o prowadzących: kadra ANIMA

Terminy zajęć: 29-30.03.2014 12-13.04.2014 26-27.04.2014 17-18.05.2014r
Liczba godzin: 60

Godziny zajęć pierwszego zjazdu: 10.00 -17.00 (w tym przerwa), Godziny zajęć kolejnych zjazdów do ustalenia z grupą
Adresaci: nauczyciele i wychowawcy szkół ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy szkolni oraz zainteresowani.
Forma pracy: wykłady, praca metodami warsztatowymi – aktywnymi
Koszt: 900,00 zł. Zniżka 100,00 zł przy wczesnej wpłacie za całość szkolenia minimum miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu (do dnia: 28.02.2014r). Można płacić w 4 ratach : pierwsza rata 300,00zł, kolejne 200,00 zł/moduł. Płatność pierwszej raty do dnia: 28.02.2014, kolejne raty przed następnymi zjazdami.
Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Kamienna 99/101
Materiały: skrypt, pakiet materiałów edukacyjno-informacyjnych

Zajęcia odbywają się w małych grupach. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest okazanie dowodu wpłaty

Wpłaty na konto: Bank Śląski oddz. Wrocław Nr konta: 11 1050 1575 1000 0090 3000 8131Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno – Pedagogicznej ANIMA Magdalena Sakowska
ul. Poranna 36/7 53-026 Wrocław

Zgłoszenia, informacja: 600 032 054; 663 689 650; 662 295 594 (godz. 8.00-13.00)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. fax: 717945946

Zgłoszenia
Zapisz się przez formularz zgłoszeniowy dla odbiorców indywidualnych.

Napisz do nas

Jesteś zainteresowany szkoleniem - zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.

Zadzwoń do nas 600 032 054