Twoja lokalizacja: Szkolenia Szkolenia indywidualne POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

Kurs doskonalący (50h):

UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA I EMOCJI-MODEL PRACY 

                                                                                      TERMINY ZAJĘĆ: 14-15.03;  28-29.03; 18-19.04.2020r   

(Uwaga! W związku z planowanym zawieszeniem działalności CTEPP ANIMA  kurs nie będzie powtórzony w  następnym roku szkolnym)

Cel szkolenia:

 • Wyposażenie nauczycieli, pedagogów, wychowawców w umiejętności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania na poziomie szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Szkolenie może być również adresowane do osób zajmujących się udzielaniem wsparcia placówkom oświatowym, w zakresie systemowej pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu (m.in. do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych)


Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uzyskasz wiedzę i narzędzia do pracy wychowawczej, terapeutycznej i dydaktycznej z uczniem o zaburzonym zachowaniu, prezentującym m.in. takie zachowania, jak: różne formy agresji, manipulacja i testowanie nauczyciela, łamanie norm, zaniedbywanie obowiązków, nadpobudliwość psychoruchowa.
 • Poznasz przyczyny i mechanizm powstawania zaburzeń zachowania. Nauczysz się odróżniać zaburzenia, wynikające z dysfunkcji o charakterze neurologicznym i błędów socjalizacji
 • Poznasz szeroki wachlarz gier psychologicznych inicjowanych przez uczniów.
 • Poznasz zasady komunikacji z uczniem w warunkach utrudnionego kontaktu.  
 • Dowiesz się jak skutecznie motywować uczniów do zmiany zachowania
 • Otrzymasz praktyczne propozycje do wykorzystania podczas zajęć z uczniami
 • Otrzymasz instrukcje przydatne do tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym (lub zagrożeniu niedostosowaniem)
 • Rozwiniesz swoje kompetencje pedagogiczne i terapeutyczne (również rodzicielskie).
 • Otrzymasz bogate materiały szkoleniowe

Zakres tematyki:

 • Mechanizm zaburzeń zachowania. Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD (kryteria diagnostyczne)
 • Metody pracy dydaktycznej z uczniami o zaburzonym zachowaniu.
 • Działania z zakresu pomocy i wsparcia (metody skierowane na zmianę zachowania, korygowanie nieadekwatnych przekonań dziecka, metody skierowane na obszar emocji)
 • Indywidualne programy pracy nad zachowaniem, karty współpracy z rodzicami, nagrody, konsekwencje – kiedy i jak stosować, warunki skuteczności, czego potrzeba jeszcze?
 • Psychologia kontaktu z uczniem: motywowanie do współpracy i zmiany zachowania.
 • Komunikacja z uczniem w warunkach utrudnionego kontaktu: gdy odmawia współpracy, stosuje bierny lub jawny opór, manipuluje i wciąga nauczyciela w psychologiczne gry.
 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem
 • Wybrane formy pracy wychowawczej i terapeutycznej: wykorzystujące między innymi arteterapię, gry, zabawy i ćwiczenia  grupowe (metody zwiększające poczucie własnej wartości ucznia, uwrażliwiające na drugą osobę, uczące współpracy i współdziałania, zmniejszające napięcie, stanowiące przeciwwagę dla zachowań destrukcyjnych )
 • Rozwój osobisty uczestników w zakresie umiejętności psychospołecznych i wychowawczych

INFORMACJE:
Informacje ogólne: Zajęcia odbywają się w małych grupach. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest okazanie dowodu wpłaty
Terminy zajęć: 14-15.03;  28-29.03; 18-19.04.2020r
Liczba godzin: 50
Godziny zajęć: 9.00-16.00 
Adresaci: nauczyciele i wychowawcy wszystkich rodzajów szkół, wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych i socjoterapeutycznych, pedagodzy, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, studenci kierunków pedagogicznych oraz zainteresowani. Forma pracy: wykłady, praca metodami warsztatowymi – aktywnymi
Koszt: 900,00 zł. Zniżka 100,00 zł przy wczesnej wpłacie za całość szkolenia do dnia: 15.02.2020r.  Można płacić w 3 ratach: pierwsza rata 300,00 zł. 

Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Kamienna 99/101
Materiały: skrypt, pakiet materiałów edukacyjno-informacyjnych

INFORMACJA O PROWADZĄCEJ
Magdalena Sakowska: psycholog kliniczny, socjoterapeuta, ukończone szkolenia z terapii systemowej dziecka i rodziny . Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą tzw. trudną, z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego oraz z zaburzeniami zachowania. Autorka lub współautorka artykułów, poradników i opracowań metodycznych dla nauczycieli, w tym publikacji książkowej pt. „Obyś cudze dzieci wychowywał" (OWN Kielce). Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników oświaty z zakresu szeroko rozumianej tematyki psychologiczno-pedagogicznej. Współpracuje z publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli, powiatowymi centrami edukacyjnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, prowadzi zajęcia na kursach kwalifikacyjnych oligoferenopedagogiki, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wpłaty na konto:Bank Śląski oddz. Wrocław Nr konta: 11 1050 1575 1000 0090 3000 8131Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno – Pedagogicznej ANIMA Magdalena Sakowska
ul. Poranna 36/7 53-026 Wrocław

Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy

Informacja: 600 032 054; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

Zgłoszenia
Zapisz się przez formularz zgłoszeniowy dla odbiorców indywidualnych.

Napisz do nas

Jesteś zainteresowany szkoleniem - zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.

Zadzwoń do nas 600 032 054