Twoja lokalizacja: Zgłoszenia Dla odbiorców indywidualnych

Zgłoszenia dla odbiorców indywidualnych

Kontakt

Zgłaszam swoje uczestnictwo w

Dane płatnika

Osoba odpowiedzialna (proszę wypełnić w przypadku, gdy uczestnika zgłasza placówka)


Informuję, że znane mi są warunki ogólne szkoleń prowadzonych w Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno – Pedagogicznej ANIMA

Oświadczam, że powyższe dane podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celach rekrutacji,  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 pozycja 883).  Dane zostaną wykorzystane przez NPDN ANIMA  w celu realizacji przedsięwzięć szkoleniowych i nie będą udostępniane innym podmiotom.
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podane przez siebie dane kontaktowe informacji o szkoleniach , które są wysyłane drogą elektroniczną przez NPDN ANIMA zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana w każdym czasie.

Można dołączyć plik w formacie pdf, doc, docx, jpg, jpeg, gif. Rozmiar jednego pliku max 1Mb.

Click on the image to change it

do pobrania
W razie potrzeby,
pobierz formularz w wersji PDF:

dla placówek,

- dla odbiorców indywidualnych.

Zadzwoń do nas 600 032 054